Disclaimer

Deze website is eigendom van Brighthouse BV
Kapellestraat 142, 0101
8020 Oostkamp
E-mail: info@brightpotentials.be
BE0670603659
RPR Brugge

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door de intellectuele rechten en behoren toe aan Brighthouse BV of rechthoudende derden.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Brighthouse BV levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de versterkte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Brighthouse BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Brighthouse BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze site.

De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Brighthouse BV geeft geen garanties voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Brighthouse BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Brighthouse BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

E-mailverkeer

Mails die worden uitgewisseld en elke bijlage daarbij kan informatie bevatten die vertrouwelijk, bevoorrecht of anderszins beschermd is tegen openbaarmaking en/of beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Het mag alleen door de beoogde ontvanger worden gelezen, gekopieerd en gebruikt en dit alleen voor het doel waarvoor het is verzonden. Als je niet de beoogde ontvanger bent, neem dan onmiddellijk contact op met de afzender per e-mail of per telefoon en verwijder dit bericht en eventuele bijlagen van jouw systeem. In dat geval mag je dit bericht of deze bijlage niet kopiëren of de inhoud ervan aan een andere persoon bekendmaken. Wij zijn van mening, maar garanderen niet dat onze e-mails en eventuele bijlagen virusvrij zijn. Je dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het controleren van virussen. Alle meningen in het e-mailverkeer zijn die van de contactpersoon en niet noodzakelijk van het bedrijf.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.