Assessment / Development center?

Een mens maakt van nature fouten in het beoordelen van andere mensen. We baseren onze mening namelijk vaak op basis van een eerste indruk. Het assessment center (rekrutering) of development center (groei & ontwikkeling) wordt uitgevoerd door getrainde en gespecialiseerde assessoren en sluit deze bias dan ook volledig uit.

Waarom een assessment/development center?

Zowel assessment als development centers brengen diverse voordelen met zich mee. We lichten ze graag even toe.

De voordelen van een assessment center:

  • Middelmatig geschikt of uiterst geschikt? In de praktijk een wereld van verschil en een assessment geeft zicht op deze nuance.
  • Je krijgt helderheid over twijfelpunten waar je maar niet aan uit geraakt.
  • Je hebt zekerheid over de aanwerving en het besparen van een vervanging: zowel besparen van tijd als hernieuwde kosten van vervanging.

De voordelen van een development center:

  • De rijke input van het development center geeft mogelijkheid tot een doordacht ontwikkelingsplan voor de medewerker: wat zijn de ontwikkelingspunten en hoe kunnen we hieraan werken?
  • Je krijgt een objectieve kijk op de medewerker; daar waar je als werkgever mogelijk reeds vertekend bent door de eerdere samenwerking.
  • Je krijgt de mogelijkheid om (verborgen) talenten in kaart te brengen en op die manier een map van het potentieel van je organisatie aan te leggen.
Motiveer je team en ga er samen voor

Wat leer je tijdens de samenwerking?

  • Je krijgt inzicht in de mate van geschiktheid van jouw kandidaat voor een welbepaalde functie of leert meer over de sterktes en groeimogelijkheden van jouw medewerker.
  • Je hebt een objectieve en een gefundeerde basis om verdere beslissingen te nemen.
  • Je krijgt een gefundeerde basis om de opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden van jouw medewerker in kaart te brengen en op te volgen.

Stap 1

Intake

We brengen samen in kaart wat er specifiek gemeten dient te worden tijdens het assessment of development center. Hiervoor baseren we ons op de competenties die gelinkt zijn aan de te vervullen rol van de kandidaat of de medewerker.

Stap 2

Uitvoeren van het assessment of development center

Jullie kandidaat of medewerker komt een volledige dag langs bij ons op kantoor om samen een nauwkeurig samengestelde testbatterij te doorlopen.

Stap 3

Rapportage

We schrijven een uitgebreid rapport die onze waarnemingen van de dag samenvat en een duidelijk advies brengt omtrent al dan niet aanwerving (assessment center) enerzijds of groei- en ontwikkelingsmogelijkheden (development center) anderzijds.

Stap 4

Bespreking

We bespreken samen met jou ons rapport en onze bevindingen omtrent de kandidaat of medewerker. Daarbij geven we ons advies naar jou toe en zetten we jou op weg om een gegronde beslissing te nemen.

Stap 1

Intake

We brengen samen in kaart wat er specifiek gemeten dient te worden tijdens het assessment of development center. Hiervoor baseren we ons op de competenties die gelinkt zijn aan de te vervullen rol van de kandidaat of de medewerker.

Stap 2

Uitvoeren van het assessment of development center

Jullie kandidaat of medewerker komt een volledige dag langs bij ons op kantoor om samen een nauwkeurig samengestelde testbatterij te doorlopen.

Stap 3

Rapportage

We schrijven een uitgebreid rapport die onze waarnemingen van de dag samenvat en een duidelijk advies brengt omtrent al dan niet aanwerving (assessment center) enerzijds of groei- en ontwikkelingsmogelijkheden (development center) anderzijds.

Stap 4

Bespreking

We bespreken samen met jou ons rapport en onze bevindingen omtrent de kandidaat of medewerker. Daarbij geven we ons advies naar jou toe en zetten we jou op weg om een gegronde beslissing te nemen.

Box

Whitepaper assessment & development center

Gratis download