Hr strategie?

De hr strategie duidt op de visie, missie en waarden die je als werkgever wil nastreven en wordt vaak ook wel omschreven als het DNA van je organisatie. Het bepaalt wie je bent en wil zijn als werkgever en vormt dan ook het vertrekpunt van de volledige hr-aanpak. Het is belangrijk om dit steeds uit te dragen, zowel intern als extern.

Waarom een hr strategie?

Alles wat de organisatie onderneemt moet de hr strategie (ofwel: het DNA van de organisatie) uitademen.

Een heldere bedrijfscultuur geeft jouw medewerkers immers een gevoel van verbondenheid met de organisatie en ook de algemene impact is niet min:

  • Je trekt makkelijker top-werknemers aan.
  • De motivatie en productiviteit van de medewerkers groeit.
  • De loyauteit vergroot en het verloop vermindert.
  • Medewerkers denken actief mee met de organisatie wat innovatie stimuleert.
  • Het zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting
hr-strategie

Wat leer je tijdens de samenwerking?

  • Je weet wat een visie, missie en waarden specifiek zijn.
  • Je begrijpt het belang en de impact van een duidelijke hr strategie.
  • Je krijgt diepgaand inzicht in de eigen hr strategie en kan deze op een motiverende manier overbrengen op jouw medewerkers.

Stap 1

Kick-off

We gaan samen in een interactieve brainstorm waarbij we – aan de hand van uiteenlopende oefeningen – jullie buikgevoel, jullie DNA, op ons over te brengen.

Stap 2

Uitwerking

We werken achter de schermen een duidelijke visie, missie en transparante waarden voor jullie uit. Deze vullen we aan met een catchy werkgeversslogan die je kan inzetten op o.m. sociale media of in vacatures.

Stap 3

Oplevering

We leveren alle uitgewerkte materiaal op en zetten je op weg om hiermee aan de slag te gaan.

Stap 4

Nu is het aan jou!

Je hebt nu alle kennis en tools in huis; maar heb je vragen, dan staat jouw sidekick Bright Potentials klaar.

Stap 1

Kick-off

We gaan samen in een interactieve brainstorm waarbij we – aan de hand van uiteenlopende oefeningen – jullie buikgevoel, jullie DNA, op ons over te brengen.

Stap 2

Uitwerking

We werken achter de schermen een duidelijke visie, missie en transparante waarden voor jullie uit. Deze vullen we aan met een catchy werkgeversslogan die je kan inzetten op o.m. sociale media of in vacatures.

Stap 3

Oplevering

We leveren alle uitgewerkte materiaal op en zetten je op weg om hiermee aan de slag te gaan.

Stap 4

Nu is het aan jou!

Je hebt nu alle kennis en tools in huis; maar heb je vragen, dan staat jouw sidekick Bright Potentials klaar.