Loonbeleid?

Je loonbeleid is één van de belangrijkste pijlers van je hr. Het vinden, behouden en aansturen van medewerkers is een uitdaging voor elke werkgever. Een loonbeleid dat je doelstellingen ondersteunt, helpt om je medewerkers mee te krijgen in de juiste richting.

Waarom loonbeleid?

De juiste verloning bepalen is geen nattevingerwerk. Veel werkgevers stellen zich dan ook de vraag hoeveel hun werknemers moeten verdienen. En wat moet je als werkgever doen als medewerkers gedurende hun loopbaan vragen komen stellen betreffende loonopslag, extra voordelen, bonussen,… Een goede aanpak inzake loonbeleid is vaak de sleutel om problemen te vermijden. Belangrijk is dat jouw loonbeleid perfect aansluit bij jouw visie als werkgever en jouw positie op de arbeidsmarkt.

Ga voor een uniform loonbeleid

Wat leer je tijdens de samenwerking?

  • Je krijgt een duidelijk beeld van alternatieve verloningsvormen
  • Je leert hoe een loonmatrix op te stellen en te gebruiken
  • Je krijgt inzicht in de motivatoren van jouw organisatie op vlak van loon

Wij helpen jou verder

Stap 1

Kick-off

We brengen jouw huidig loonbeleid in kaart en staan stil bij de verschillende optimalisatie mogelijkheden in lijn met jullie DNA.

Stap 2

Voorbereiding

We zetten de loonenquête op om de drijfveren van de medewerkers op vlak van loon in kaart te brengen.

Stap 3

Uitwerking

We maken een overzicht van de huidige functies, classificaties en looncomponenten die de basis vormen van jouw loonbeleid.

Stap 4

Resultaat

We stellen de loon- en groeimatrix op , gebaseerd op de resultaten van de loonenquête en de strategiemeeting.

Stap 1

Kick-off

We brengen jouw huidig loonbeleid in kaart en staan stil bij de verschillende optimalisatie mogelijkheden in lijn met jullie DNA.

Stap 2

Voorbereiding

We zetten de loonenquête op om de drijfveren van de medewerkers op vlak van loon in kaart te brengen.

Stap 3

Uitwerking

We maken een overzicht van de huidige functies, classificaties en looncomponenten die de basis vormen van jouw loonbeleid.

Stap 4

Resultaat

We stellen de loon- en groeimatrix op , gebaseerd op de resultaten van de loonenquête en de strategiemeeting.