Organogram en functieomschrijvingen?

Daar waar het organogram een visuele voorstelling biedt van de interne, algemene, structuur van de organisatie, geeft een functieomschrijving inzicht in (onder meer!) de taken en verantwoordelijkheden van de diverse specifieke functies in de organisatie. Samen vormen ze dan ook de basis van zowel rekrutering als onboarding, performance management en groei.

Waarom een organogram & functieomschrijvingen?

Zoals zonet aangegeven vormen het organogram en de functieomschrijvingen het vertrekpunt van en de rode draad doorheen diverse hr-processen. Het hoeft dan ook niet gezegd te worden hoe belangrijk het is om deze op punt te hebben.

Dit in de eerste plaats voor de medewerkers. Onduidelijkheden hierover kunnen immers leiden tot onder meer stress, frustraties en demotivatie. Anderzijds is het uiteraard ook voor jou als werkgever belangrijk om duidelijk op een rijtje te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is.

Ik wil meer weten!
Organogram & functiebeschrijving

Wat leer je tijdens de samenwerking?

  • Je krijgt diepgaand inzicht in de verantwoordelijkheden van de diverse functies in jouw organisatie.
  • Je kan de functies inschalen in de carrièrematrix, waardoor je perfect weet hoe de verschillende functies zich ten opzichte van elkaar verhouden.
  • Je weet hoe je een duidelijk organogram opstelt.
  • Je hebt kennis van ons competentiemodel en hoe je dit kan inzetten.

Stap 1

Kick-off

We doorlopen samen een interactieve kick-off waarbij we de verantwoordelijkheden van de verschillende functies in kaart brengen en alle nodige informatie verzamelen om de functieomschrijvingen in detail op te kunnen maken.

Stap 2

Uitwerking

We maken het organogram en de functieomschrijvingen achter de schermen voor je op.

Stap 3

Tussentijdse feedback

We bespreken samen de eerste draft van het organogram en de functieomschrijvingen. Eventuele aanpassingen worden nog gedaan, zodat alles volledig op punt staat.

Stap 4

Nu is het aan jou!

Jij kan aan de slag met het implementeren van het organogram en de functieomschrijvingen in jouw volledige hr-cyclus. Je hebt dus alle kennis en tools in huis; maar heb je vragen, dan staat jouw sidekick Bright Potentials klaar.

Stap 1

Kick-off

We doorlopen samen een interactieve kick-off waarbij we de verantwoordelijkheden van de verschillende functies in kaart brengen en alle nodige informatie verzamelen om de functieomschrijvingen in detail op te kunnen maken.

Stap 2

Uitwerking

We maken het organogram en de functieomschrijvingen achter de schermen voor je op.

Stap 3

Tussentijdse feedback

We bespreken samen de eerste draft van het organogram en de functieomschrijvingen. Eventuele aanpassingen worden nog gedaan, zodat alles volledig op punt staat.

Stap 4

Nu is het aan jou!

Jij kan aan de slag met het implementeren van het organogram en de functieomschrijvingen in jouw volledige hr-cyclus. Je hebt dus alle kennis en tools in huis; maar heb je vragen, dan staat jouw sidekick Bright Potentials klaar.